ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕ4 ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗ

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ


Στα πλαίσια της μελέτης του κεφαλαίου της κίνησης στην Α' ΓΕΛ προτείνεται από τι οδηγίες διδασκαλίας (κάθε χρόνο) να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση γραφικών παραστάσεων για την λύση ασκήσεων και προβλημάτων. Κοινή διαπίστωση όλων των διδασκόντων είναι ότι οι μαθητές δεν έχουν την ευχέρεια στη διαχείριση γραφικών παραστάσεων και απαιτείται αρκετή προσπάθεια ώστε να μπορέσουν να "διαβάζουν πληροφορίες" και να σχεδιάζουν διαγράμματα. Η προσπάθεια αυτή (συνήθως) καταλήγει σε καλά αποτελέσματα, όμως διακόπτεται απότομα με το τέλος του κεφαλαίου και αφού οι μαθητές γράψουν και ένα σχετικό διαγώνισμα. Στα πλαίσια μιας διαθεματικής προσέγγισης στη μελέτη και της σύνδεσης της σχολικής γνώσης με την καθημερινή ζωή, σχεδιάστηκε η διδακτική πρόταση που ακολουθεί. Στόχος της είναι να "εκμεταλλευτεί την δουλειά που έγινε" στα στενά πλαίσια της μελέτης των κινήσεων και να επεκταθεί στη μελέτη γραφικών παραστάσεων και διαγραμμάτων από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και δραστηριοτήτων που συναντούν οι μαθητές καθημερινά. Προτείνεται να εφαρμοστεί για δύο διδακτικές ώρες ως "διαθεματική δραστηριότητα" μετά το τέλος του κεφαλαίου της κίνησης. Εδώ θα βρείτε την πρόταση

αναγνωστες

 

Copyright © 2009 by ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ.E. ΣTA ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Template by Blogger Templates | Powered by Blogger