ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕ4 ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗ

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ

1η ώρα
Γενική συζήτηση, ανάκληση γνώσεων για τη θερμότητα γενικώς (διαστολή, τήξη κτλ) διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών ώστε να καθοριστεί το επίπεδο της διδακτικής προσέγγισης που θα ακολουθήσει.
Θερμοκρασία-Θερμότητα δύο έννοιες για συζήτηση.

2η ώρα
Η μέτρηση της θερμοκρασίας. Θερμόμετρα, κατασκευή θερμομέτρου με κωνική φιάλη και γυάλινο σωλήνα. Κλίμακες θερμοκρασίας (αναφορά ως πληροφοριακό υλικό).

3η ώρα
Θερμότητα μια μορφή ενέργειας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συζητάμε για κανένα λόγο το κείμενο που βρίσκεται στη σελ.122 και αρχίζει με τη φράση: «Συχνά, στη καθημερινή ζωή…..»και τελειώνει πριν τη τελευταία παράγραφο με τη φράση «…….Η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλείται από τη περιστροφή του αναδευτήρα».
Θερμική ισορροπία, παραδείγματα από τη καθημερινή ζωή π.χ. πώς κάνουμε να κρυώσει γρήγορα ένα αβγό που μόλις βράσαμε;

4η ώρα
Πώς μετράμε τη θερμότητα (καλύτερα πώς μετράμε τις μεταβολές στη θερμότητα). Στα σχολεία που υπάρχει η δυνατότητα πειραματικής προσέγγισης των νόμων της θερμιδομετρίας (Q=m c Δθ) θα ήταν σκόπιμο να πραγματοποιηθούν πειράματα επίδειξης με θερμοκρασίες που δεν ξεπερνούν τους 50-60 βαθμούς κελσίου. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις να γίνει περιγραφή των πειραματικών διατάξεων και των αποτελεσμάτων των τους.
Σε κάθε περίπτωση να προκύψει ως συμπέρασμα η εξίσωση της θερμιδομετρίας,

5η ώρα
Πρώτες υπολογιστικές ασκήσεις με την εφαρμογή της εξίσωσης της θερμιδομετρίας, τα προβλήματα να αναφέρονται πάντοτε σε γεγονότα της καθημερινής ζωής π.χ. παράδειγμα 6.1. σελ 125. Εργασία των μαθητών σε ομάδες.
Ειδική θερμότητα, συζήτηση της έννοιας μέσα από παραδείγματα όπως εικόνα 6.17 σελ. 124 και «Φυσική και περιβάλλον» σελ.125.

6η ώρα
Θερμική διαστολή, πειραματική δραστηριότητα με πειράματα επίδειξης στη διαστολή στερεών, υγρών αερίων. Αναφορά σε καθημερινά φαινόμενα ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι ερμηνεία της διαστολής.
Διαστολή του νερού εργασία για το σπίτι.

7η ώρα
Αλλαγές κατάστασης και θερμότητα. Βρασμός- υγροποίηση. Θερμότητα τήξης θερμότητα βρασμού.

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. (τουβλάκια της ύλης, δομικοί λίθοι και θερμοκρασία, δυνάμεις μεταξύ των μορίων μεταβολή στη κίνηση των δομικών λίθων κτλ). ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι ανώμαλη διαστολή του νερού και μικρόκοσμος και μεταβολή των θερμοκρασιών τήξης και βρασμού. Μόνο ως ελεύθερο ανάγνωσμα.

8η ώρα
Εξάτμιση και συμπύκνωση. ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΚΑ. Εργασία των μαθητών σε ομάδες και ανάδειξη φαινόμενων της καθημερινής ζωής. Συζήτηση.

9η – 10η ώρα
Διάδοση της θερμότητας. Στο θέμα της διάδοσης υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν πειράματα εξαιρετικά εντυπωσιακά ενώ το θέμα μπορεί αν επιμεληθούν και να παρουσιάσουν ομάδες μαθητών. Η άμεση σχέση του θέματος με τη καθημερινή ζωή και ο τρόπο προσέγγισης του βιβλίου επιτρέπουν να γίνει προσπάθεια για εργασία των μαθητών σε ομάδες και παρουσίαση του μαθήματος από αυτές.

11η ώρα
Επανάληψη των βασικών εννοιών του κεφαλαίου. Προετοιμασία για ωριαίο διαγώνισμα.

12η ώρα
Ωριαίο διαγώνισμα.

Στη διδακτική πρόταση δεν προτείνονται ερωτήσεις και ασκήσεις. Ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει από τις ερωτήσεις και ασκήσεις του βιβλίου που σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει μία αξιοσημείωτη πληρότητα.

αναγνωστες

 

Copyright © 2009 by ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ.E. ΣTA ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Template by Blogger Templates | Powered by Blogger