ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕ4 ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗ

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕ4 ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2013-14


Αγαπητοί συνάδελφοι Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από την κεντρική υπηρεσία σχετικά με τη διδακτέα ύλη των Λυκείων και ΕΠΑΛ για το τρέχον σχολικό έτος, παρά τις μεταβολές που έγιναν σε σχέση με τις ώρες διδασκαλίας. Με κάθε επιφύλαξη για τις πιθανές αλλαγές που μπορεί να προταθούν στη συνέχεια και στην προσπάθεια να διαχειριστούμε στον παρόντα χρόνο την πιθανή διδακτέα ύλη, σας προτείνω τα εξής: Γ' Λυκείου: Είναι γνωστή η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του κλάδου και η διαχείριση του χρόνου και της ύλης είναι η καθιερωμένη τα τελευταία χρόνια. Β' Λυκείου: Με τις μέχρι σήμερα ενδείξεις φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει κάποια ουσιώδης μεταβολή στον όγκο και το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης. Με βάση αυτή την παρατήρηση σας παραπέμπω στις περσινές οδηγίες που βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση: http://sciences-thrace.blogspot.gr/2012/09/blog-post_30.html. Στις συναντήσεις μας που θα πραγματοποιηθούν αργότερα θα συζητήσουμε ειδικότερα για την κατεύθυνση που θα πρέπει να έχει η διδακτικής παρέμβαση. Α' Λυκείου: Η ύλη της Φυσικής της Α' Λυκείου που περιλαμβάνεται στις περσινές οδηγίες δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί με την μείωση των ωρών διδασκαλίας και θα πρέπει να δοθούν νέες οδηγίες. Μέχρι τότε προτείνω να εστιάσουμε στο κεφάλαιο της κίνησης και στην χρήση των διαγραμμάτων με ανώτερο όριο τις 6 ως 7 διδακτικές ώρες. Η συνέχεια στο κεφάλαιο της δυναμικής μπορεί να δώσει τη δυνατότητα για τη συνέχιση της μελέτης επίλυσης προβλημάτων κίνησης και δυναμικής ταυτόχρονα. Η ύλης της Χημείας της Α' Λυκείου παρουσιάζει τα προβλήματα που αναφέρθηκαν από όλους σας την προηγούμενη σχολική χρονιά, και θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος για να τη διαχειριστούμε σε όλη την έκτασή της. Σχετικές οδηγίες και προτάσεις θα βρείτε: http://sciences-thrace.blogspot.gr/2012/09/blog-post_30.html και στο site , https://sites.google.com/site/sciencethracesitegotzaridis/protases-programmatismou-tes-didaskalias/chemeia-a-lykeiou Η ύλη της Βιολογίας της Α' Λυκείου παρουσιάζει το αντίστροφο πρόβλημα με τον όγκο της ύλης να είναι μικρός σε σχέση με τη διδακτέα ύλη και τις επιλογές που έχουν προταθεί την προηγούμενη σχολική χρονιά. Μέχρι να υπάρξουν νεώτερες οδηγίες θα ήταν σκόπιμο να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος, με έμφαση στα κεφάλαιο άμεσου προσωπικού ενδιαφέροντος των μαθητών. Αναλυτικότερα θα συζητήσουμε τη διδακτική μας παρέμβαση στις συναντήσεις μας που θα πραγματοποιηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

αναγνωστες

 

Copyright © 2009 by ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ.E. ΣTA ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Template by Blogger Templates | Powered by Blogger