ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕ4 ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗ

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι
Όπως αναφέρεται στις οδηγίες 97363/Γ2/30-8-11, τις οποίες έχουμε συζητήσει στις συναντήσεις μας, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια από όλους μας να παρουσιαστούν, να αναδειχθούν και να συζητηθούν οι έννοιες της Φυσικής που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη, με τρόπο που να δίνει έμφαση στην εννοιολογική διάσταση με "λελογισμένη χρήση" του μαθηματικού λογισμού. Αντίθετα προτείνεται: "οι θεματικές-εννοιολογικές ενότητες να συνοδεύονται από εργαστηριακές δραστηριότητες, ή και με προσομοιώσεις Η/Υ".
Με βάση τις παραπάνω οδηγίες και την επισήμανση ότι οι οδηγίες προτείνουν να μη διδαχθεί το θέμα της ισορροπίας δυνάμεων και της διανυσματικής μελέτης του 2ου Νόμου του Νεύτωνα, θέματα που αποτελούσαν σημαντικό σημείο της διδακτικής μας πρακτικής τα προηγούμενα χρόνια,
Σας προτείνω μία διδακτική προσέγγιση για να ξεπεραστεί η προηγούμενη πρακτική και να "συμφωνήσει" με τις τρέχουσες οδηγίες διδασκαλίας. Η διδακτική προσέγγιση αποτυπώνεται σε ένα εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο θα βρείτε εδώ.

αναγνωστες

 

Copyright © 2009 by ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ.E. ΣTA ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Template by Blogger Templates | Powered by Blogger