ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕ4 ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗ

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Eίναι κανόνας κάθε διδακτική παρέμβαση, ανεξάρτητα από τη χρονική της διάρκεια, να ολοκληρώνεται πάντα με το στάδιο της ανακεφαλαίωσης της διδασκαλίας και της αξιολόγησης της επιτυχίας της διδασκαλίας. Αυτά τα δύο στάδια συχνά αλληλεπικαλύπτονται. Στη διπλανή στήλη θα βείτε εργασία με την οποία επιχειρείται να κωδικοποιηθούν μερικά βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν αυτά τα διδακτικά στάδια, θα ομαδοποιηθούν οι μορφές τους, και θα δοθούν μερικά παραδείγματα.
Σχετικά με το φύλλο αξιολόγησης μπορεί επιγραμματικά να λεχθεί ότι:
Η σύγχρονη τάση, για την οργάνωση φύλλων εργασίας ή σεναρίων μαθημάτων, είναι να υπάρχουν αρκετοί γνωστικοί στόχοι, σε αντίθεση με όσα υποστηριζόταν μέχρι πρόσφατα. Πάντα όμως υπάρχει ένας "κυρίαρχος" γνωστικός στόχος και αρκετοί "δορυφόροι" αυτού. Το φύλλο αξιολόγησης σχετίζεται κυρίως με την ανατροφοδότηση σχετικά με τον "κυρίαρχο" στόχο ενώ θα πρέπει σχετίζεται έμμεσα και με κάποιους από τους "δορυφόρους" στόχους ή τους ψυχοκινητικούς στόχους. Οι στόχοι για τον έλεγχο στάσεων γίνονται συνήθως με ερωτήσεις από τις μορφές 3,4,5.

αναγνωστες

 

Copyright © 2009 by ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ.E. ΣTA ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Template by Blogger Templates | Powered by Blogger