ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕ4 ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗ

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕ4

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις συναντήσεις μας που πραγματοποιηθήκαν τις προηγούμενες μέρες έγιναν διεξοδικές συζητήσεις για το θέμα της «ψηφιακής τάξης». Πιο συγκεκριμένα για τα μαθήματα που μας ενδιαφέρουν ακουστήκαν οι παρακάτω απόψεις.

Σχετικά με τη βιολογία της Α΄ Γυμνασίου ακούστηκε ως πρόταση η χρήση του notebook των μαθητών, ως ενισχυτικό εποπτικό εργαλείο για την εξέλιξη ενός κεντρικά σχεδιασμένου (δασκαλοκεντρικού) μαθήματος. Δηλαδή η μέχρι σήμερα εφαρμογή περιορίστηκε σε χρήση του τύπου «προβολή εικόνων, παρουσίαση με ppt». Ακούστηκε σε μερικές περιπτώσεις και η χρήση του λογισμικού του Notebook ως υλικό για εργασίες των μαθητών στο σπίτι («βάζω δουλειά για το σπίτι με θέματα που βρίσκονται στο εποπτικό υλικό»).
Ως γενική παρατήρηση όμως θα μπορούσε να λεχθεί ότι μέχρι σήμερα δε παρατηρείται ιδιαίτερη προσπάθεια για την ενσωμάτωση της χρήσης του υπολογιστή στο μάθημα.

Αντίθετα στο μάθημα της Γεωγραφίας παρατηρείται έντονη δραστηριότητα με αρκετές διαφορετικές εκδοχές. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν κωδικοποιημένες οι απόψεις που ακουστήκαν στις συναντήσεις μας.
Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο υπολογιστής συστηματικά και σε σχεδόν καθημερινή βάση. Αναλυτικότερα, αρκετοί συνάδελφοι επιχειρούν συστηματικά να παρουσιάζουν το ημερήσιο μάθημα μέσα από το εποπτικό υλικό που βρίσκεται στον υπολογιστή. Από τις αναφορές τους φαίνεται ότι δεν αισθάνονται ότι έχουν «εξοικειωθεί» με τη νέα πρακτική, ούτε οι ίδιοι ούτε οι μαθητές τους. Όμως η προσπάθεια καθημερινά οργανώνεται καλύτερα. Ιδιαίτερα καλά εξελίσσεται η προσπάθεια όταν συνοδεύεται από τη χρήση βιντεοπροβολέα. Ο βιντεοπροβολέας λειτουργεί ως «συνδετικός κρίκος» ανάμεσα στο λόγο (του εκπ/κου) και την εικόνα (της οθόνης του υπολιστή).

Σε τάξεις με προβλήματα γλωσσικής επικοινωνίας (αναφέρθηκε από δύο συναδέλφους) φαίνεται ότι η χρήση του λογισμικού βοηθά στην καλύτερη επικοινωνία με τους μαθητές.

Σε αρκετές περιπτώσεις για διάφορους λόγους (ξεφώρτιστοι υπολογιστές, απουσία υπολογιστών κτλ) έμειναν να λειτουργούν περί τους δέκα υπολογιστές σε τάξεις των 25 μαθητών. Όπως αναφέρθηκε από όλους τους συναδέλφους που είχαν τη σχετική εμπειρία, το μάθημα εξελίχθηκε πολύ πιο άνετα με τους μαθητές να λειτουργούν σε ομάδες. Ίσως η οργάνωση της τάξης σε ομάδες εμπρός από υπολογιστές, θα ήταν και μία πρόταση για αρχή και σε όσους δεν έχουν επιχειρήσει ακόμη σχετικά μαθήματα.

Τέλος σε τρεις περιπτώσεις (μικρών σχετικά τμημάτων 15-18 μαθητών) επιχειρήθηκε και επιχειρείται ακόμη και η ταυτόχρονη χρήση του διαδικτύου την ώρα του μαθήματος. Βέβαια η προσπάθεια απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια από τη μεριά του εκπ/κου, αλλά σε μικρά τμήματα μπορεί να υποστηρίζεται χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συναδέλφους που ανέλαβαν και διαμόρφωσαν το λογισμικό στους υπολογιστές των μαθητών τους.

Καταλήγοντας θα ήθελα να καταθέσω μερικές προτάσεις και θέματα προς συζήτηση.

1. Σχετικά με το μάθημα της Βιολογίας της Α΄ Γυμνασίου, θα πρέπει άμεσα να γίνει προσπάθεια από όλους τους διδάσκοντες προς τη κατεύθυνση της σταδιακής ενσωμάτωσης του λογισμικού στο μάθημα. Θα παρουσιαστούν σε σύντομο χρόνο σχετικές προτάσεις.

2. Όπως είναι ήδη φανερό σε όλους μας η προβολή χαρτών με το notebook δεν δίνει καλά αποτελέσματα λόγω της μικρής οθόνης. Υπάρχει όμως ένα site : http://www.talent.gr/geografia με εξαιρετικό υλικό για προβολή αλλά και για εκτύπωση. Θα ήταν σκόπιμο να ενταχθεί στον καθημερινό σχεδιασμό του μαθήματος (άλλωστε υποστηρίζεται το υλικό από τη συγγραφέα του βιβλίου κ. Γαλάνη).

3. Έχει ήδη αναφερθεί ότι είναι πολύ δύσκολη η ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλών υπολογιστών από τον εκπ/κο στην τάξη, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχει βοντεοπροβολέας. Προτείνεται σε αυτές τις περιπτώσεις να δίνονται φύλλα εργασίας (είτε του βιβλίου είτε νέα σχεδιασμένα για τις ανάγκες του μαθήματος) και να αφήνονται οι μαθητές για κάποιο χρόνο να τα απαντήσουν και με βάση τη δουλειά αυτή να οργανώνεται στη συνέχεια το μάθημα (αφού πλέον οι υπολογιστές δε θα χρησιμοποιούνται). Θα ήταν σκόπιμο να επιχειρήσουν σχετικά κάποιοι συνάδελφοι και να μας ενημερώσουν για την εμπειρία τους.

4. Από αρκετούς συναδέλφους ακουστήκαν εξαιρετικά πρωτότυπες ιδέες που όμως δεν έχουν ακόμη μορφοποιηθεί. Σε μία περίπτωση όμως έχει γίνει ένας ενδιαφέρων σχεδιασμός και οργανωμένη πρόταση την οποία και παρουσιάζω όπως μου κατατέθηκε. «Είμαι ο μαθηματικός Βαγγέλης Φακούδης από Σουφλί. Διδάσκω Γεωγραφία στην Α΄ Γυμνασίου και επειδή στήσαμε μια καλή υποδομή σε κάθε τμήμα της Α΄ Γυμνασίου με βιντεοπροβολέα, υπολογιστή και διαδραστικό πίνακα, αρχίζω πλέον να χρησιμοποιώ τις δυνατότητες της τεχνολογίας που πραγματικά δίνει πολλές δυνατότητες αφού εκτός από τα διάφορα λογισμικά μπορεί πλέον να βρει κανείς από το διαδίκτυο ότι θέλει. Για κάθε μάθημα λοιπόν φτιάχνω μια ανάρτηση στο ιστολόγιο του σχολείου και μετά μπαίνω στο διαδίκτυο την ώρα που έχω Γεωγραφία και βλέπουμε αυτά που έχω αναρτήσει. Το ιστολόγιο είναι στη διεύθυνση http://gym-soufl.blogspot.com/ και αν θέλετε να δείτε μόνο τις αναρτήσεις για Γεωγραφία (2 είναι αλλά θα κάνω συνεχώς από δω και στο εξής) πατήστε εκεί που λέει στα αριστερά «4.7Γεωγραφία».

5. Με βάση τη παραπάνω τοποθέτηση θα ήθελα να προτείνω σε όσους έχουν σχετικό ενδιαφέρον να οργανωθούν/οργανωθούμε σε ομάδα εργασίας και μέσα από ένα νέο χώρο να δημιουργήσουμε μαθήματα διαδικτυακά. Περιμένω τις συμμετοχές όσων ενδιαφέρονται.
6. Τέλος θυμίζω σε όλους τη δυνατότητα χρήσης των σχετικών webquest που μπορείτε να βρείτε στο internet, όπως συζητήσαμε διεξοδικά στις συναντήσεις μας.


ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Εδώ θα βρείτε την εισήγηση του Κ. Παυλόπουλου, εκ των συγγραφέων του βιβλίου της Γεωγραφίας της Α’ Γυμνασίου που παρουσιάστηκε στη Κομοτηνή και μεταδόθηκε διαδικτυακά. Επίσης εδώ θα βρείτε τη πρόταση που κατέθεση ο ίδιος εισηγητής ως μία ενδεικτική οργάνωση των μαθημάτων μέσω του λογισμικού.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

http://geogr.eduportal.gr Εξαιρετικό site με φύλλα εργασίας και χάρτες για εκτύπωση.

http://www.geo.auth.gr/322/contents00.html
Εξαιρετικό site με πληροφοριακό υλικό κυρίως για τους εκπ/κους. Η αναζήτηση στο site ας θεωρηθεί μία προσπάθεια αυτοεπιμόρφωσης.

http://www.propagator.gr/mysite/ Ένα site με υλικό για τη Γεωγραφία της Α' Γυμνασίου

http://www.geografia.8m.net Ένα site για άμεση αναζήτηση πληροφοριών για ηπέιρους και χώρες. Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις.

http://www.plefsis.gr/geografia.htm Ένα site με υλικό για εργασίες στο σπίτι (οι πληροφορίες είναι στα Αγγλικά).

http://www.angelfire.com/ab3/GIANNNO/edu/subject/astronomy_geography.htm Ένα site με παραπομπές και ανακεφαλαίωση όλων των ελληνικών ιστοσελίδων για Γεωγραφία και αστρονομία.

http://www.youtube.com/watch?v=uWhlKourHME Ένα φιλμάκι με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διαδραστικοί πίνακες στη Γεωγραφία.

αναγνωστες

 

Copyright © 2009 by ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ.E. ΣTA ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Template by Blogger Templates | Powered by Blogger