ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕ4 ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗ

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Η εμπειρία που έχουμε από τα δύο χρόνια χρήσης του παρόντος σχολικού βιβλίου δείχνει ότι η διδασκαλία του κεφαλαίου των δυνάμεων στη Β΄ Γυμνασίου εκτείνεται χρονικά και θεματικά τόσο πολύ ώστε να δημιουργεί έντονα προβλήματα κατανόησης στους μαθητές, κυρίως λόγω πλατειασμών και της πολυδιάσπασης της μελέτης σε «περιφερειακά» φαινόμενα. Εδώ παρουσιάζεται μια διδακτική προσέγγιση, σχετικά εκτενής χρονικά (οκτώ διδακτικές ώρες), αλλά πάντως πιο περιορισμένη από τη συνήθη έκταση που δίνουν οι συνάδελφοι. Στην πρόταση περιλαμβάνονται και σχόλια-προτάσεις-παρατηρήσεις σχετικά με το υλικό που περιλαμβάνεται στο βιβλίο και την πιο ορθή χρήση του. Σύμφωνα με υπολογισμούς η έκταση αυτή η μέγιστη δυνατή ώστε να υπάρξει χρόνος για τη παρουσίαση και του κεφ. της θερμότητας.

αναγνωστες

 

Copyright © 2009 by ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ.E. ΣTA ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Template by Blogger Templates | Powered by Blogger