ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕ4 ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗ

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕ4 ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12

Κατ΄ αρχήν, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή σχολική χρονιά με υγεία, και γόνιμη συνεργασία μεταξύ μας.
Στην εγκύκλιο ΥΠΔΒΜΘ Αρ. πρτ. 98600/γ2/ 2-9-11 περιλαμβάνονται οι οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2011-12.
Από την μελέτη της ύλης προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις:
Για τα μαθήματα της Χημείας, της Βιολογίας και της Γεωγραφίας, δεν υπάρχουν αλλαγές στην πρόταση. Έτσι ισχύουν οι οδηγίες που ακολουθήθηκαν κατά τη προηγούμενη σχολική χρονιά και οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες εδώ. Περισσότερο αναλυτικά σχόλια για τη Χημεία θα βρείτε εδώ.
Σχετικά με την ύλη της Φυσικής της Γ΄ Γυμνασίου η προβλεπόμενη ύλη για το 1ο τρίμηνο δεν διαφοροποιείται αισθητά με την ύλη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Σχετικά διαφοροποιημένη είναι η ύλη του κεφ. 2.Οι οδηγίες που θα ακολουθηθούν για τη διδασκαλία αναφέρονται αναλυτικά στο έγγραφο της προηγούμενης χρονιάς και το οποίο βρίσκεται εδώ. Θα πρέπει μόνο να επισημανθεί ότι δε θα ήταν σκόπιμο να αναπτυχθεί ιδιαιτέρως το θέμα του στατικού ηλεκτρισμού (ως 4 διδακτικές ώρες με ομαδικές δραστηριότητες και δραστηριότητες επίδειξης), προκειμένου να επαρκέσουν οι διδακτικές ώρες για τα υπόλοιπα θέματα.
Σχετικά με τη Φυσική της Β΄ Γυμνασίου υπάρχει (πάλι) μία αλλαγή στόχων και επιλογών για τη διδασκαλία του κεφ. 2 της κίνησης. Η πρόταση επανέρχεται στη λογική των προηγούμενων χρόνων και όχι της περσινής (σχ. έτος 2010-11). Οι οδηγίες, με τη μορφή που δίνονται, δεν είναι αναλυτικές με αποτέλεσμα να επιτρέπουν πολλές παρερμηνείες. Για παράδειγμα υπερβολική επιμονή στη μαθηματική διάσταση του μαθήματος κτλ, καθώς και στη χρονική διάρκεια της παρουσίασης του κεφαλαίου. Θα χρειαστεί για μία ακόμη φορά να ασχοληθούμε αναλυτικά με το θέμα αυτό στις προσεχείς συναντήσεις μας.
Σχόλια για την περσινή πρόταση διδασκαλίας της Φυσικής θα βρείτε εδώ.

αναγνωστες

 

Copyright © 2009 by ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ.E. ΣTA ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Template by Blogger Templates | Powered by Blogger