ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕ4 ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗ

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΜΟΡΩΤΙΚΑ ΤΡΙΩΡΑ

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου ξεκίνησε από την Αλεξ/πολη, συνεχίστηκε την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου στη Κομοτηνή και ολοκληρώθηκε τη Πέμπτη 20 Ιανουαρίου στη Ξάνθη, το πρώτο από τα έξι οργανωμένα επιμορφωτικά τρίωρα που σχεδιάστηκαν για την τρέχουσα σχολική χρονιά στα πλαίσια του προγράμματος "Εκπαίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη". Το τρίωρο αυτό υποστήριξε θεωρητικά αλλά και με δια ζώσης διδασκαλία σε πραγματικό σχολικό τμήμα ο συνάδελφος  Γιώργος Φασσουλόπουλος.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ΠΕ4 ήταν πέρα από το αναμενόμενο. Πιο συγκεκριμένα, στην Αξεπ/πολη, όπου  για πρώτη φορά εφαρμόζεται το πρόγραμμα, η συμμετοχή ήταν 19 εκπαιδευτικοί, στην Κομοτηνή 21 και στη Ξάνθη 31 εκπαιδευτικοί ΠΕ4.
Η πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για την επιμορφωτική προσπάθεια,καταθέτουν την προσωπική τους άποψη σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία και κάνουν γόνιμο σχολιασμό της διδακτικής διαδικασίας. Από τη πλευρά των οργανωτών του προγράμματος επιμόρφωσης η εμπειρία της πρώτης εφαρμογής κρίνεται απόλυτα θετική και ενθαρρυντική  για τη συνέχεια.
Το πρόγραμμαθα συνεχιστεί με νέα εισήγηση από τη 1η  Φεβρουαρίου.αναγνωστες

 

Copyright © 2009 by ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ.E. ΣTA ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Template by Blogger Templates | Powered by Blogger